The office campus Seven Cities, built in 2002, is a representative office complex with seven detached office buildings layed out in a ‘campus like’ square. Each building is named after a European city, based on its orientation. How about working in Marseille?
Kantorenpark “Seven Cities“, gebouwd in 2002, bestaat uit zeven representatieve kantoorgebouwen gelegen rondom een plein. Elk gebouw draagt de naam van een Eurpees Metropool, afhankelijk van zijn ligging. Hoe zou u het vinden om in Marseille te werken?

NOT A number but a Name. that’s what you deserve.